Uppvärmningssystem i lägenhet

Även om vi gärna insisterar på att klimatet på Franska Rivieran är pefekt, är våra hem ändå utrustade med uppvärmningssystem. Här är en  sammanfattning av de olika typerna av uppvärmning i en bostadsförening och hur du kan spara in på uppvärmningskostnaderna under vintern. I en fastighet med flera lägenheter är uppvärmningen  antingen kollektiv eller individuell. Varje typ av uppvärmning har sina fördelar.

Kollektiv värme
Kollektiv uppvärmning i en fastighet i Frankrike består av vattenfyllda element i varje lägenhet som är anslutna till ett kollektivt rörsystem med en central värmepanna. Pannan eldas med fossilbränsle, olja, gas ... Allt oftare installerar bostadsföreningen mätare på  alla kollektiva värmeelement. Detta gör att delägarna betalar ett rättvisare pris för sin egen värmeförbrukning istället för ett paketpris där alla betalar samma pris, oavsett energiförbrukning.
Innan du flyttar in i en lägenhet kan det vara värt att kontrollera möjligheten att installera termostatventiler på elementen för att kunna reglera uppvärmningen och spara pengar. Den kollektiva värmen slås oftast på i oktober / november och stängs av i mars / april, så passa på att installera termostatventilerna när värmepannan är avstângd, annars får du själv betala kostnaden för att stänga av uppvärmningssystemet och tömma rören. Kollektiv uppvärmning är ofta billigare och ingår i avgifterna du betalar till bostadsföreningen. Å andra sidan, om värmepannan behöver repareras eller bytas ut, kan det bli dyrt, särskilt i en mindre fastighet med färre delägare. Andra typer av kollektiv uppvärmning är luftflödessystem och golvvärme, men dessa typer av uppvärmning är mindre vanliga.

Individuell värme
Om värmen är individuell är lägenheten oftast utrustad med el-element. Ingenting hindrar dig från att byta ut dina värmeelement mot en mer ekonomisk / miljövänligare modell eller installera en värmepump som också kan användas som luftkonditionering på sommaren. Eller alternativt, växla mellan båda. El-elemnet finns i många olika utföranden och modeller (panelradiatorer, konvektorer, oljeelement, etc.) I en lägenhet kan du inte göra så mycket åt byggnadens isolering men du kan vara uppmärksam på fönster och andra öppningar. Om du byter fönster till tvåglas (enkla fönsterrutor är fortfarande vanligt i lite äldre fastigheter på Rivieran) stannar värmen längre inomhus och du kan spara på värmekostnaderna. 

 

Fördelarna med kollektiv uppvärmning

Fördelarna med individuell uppvärmning

Relativt billigt, speciellt om du installerar termostatventiler. Kostnaderna för kollektiv uppvärmning ingår i avgifterna till bostadsföreningen.

Om det är ett fritidsboende kan du stänga av värmen när du inte är där och spara pengar, eftersom du bara betalar för den el du använder. Du behöver inte vänta på att pannan ska stängas av för att utföra renoveringsarbeten.

Tack vare rörsystemet är hela byggnaden bättre uppvärmd, även de gemensamma utrymmena drar till viss del nytta av den värme som avges.

Du väljer själv antalet element eller värmepumpar du behöver, samt deras placering.

Du behöver inte investera i element - om ett element behöver bytas kan det ofta ersättas av bostadsföreningen, förutsatt att det anges i stadgarna att det handlar om samägd utrustning.

Du behöver inte räkna med någon extra kostnad för en trasig värmepanna.

empty picture

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.