Var och en sin egen våning

Nuförtiden tycker vi att det är logiskt att en lägenhet som ligger högre upp i en fastighet kostar mer än en liknande lägenhet i ett lägre plan och att de dyraste lägenheterna ligger på översta våningen. Så har dock inte alltid varit fallet ...

Under andra halvan av 1800-talet i Frankrike inledde Napoleon III ett enormt stadsplaneringsprojekt som han anförtrodde åt baron Haussmann. Projektet rörde först och främst huvudstaden och i Paris utgör idag Haussmannbyggnaderna cirka 60% av alla fastigheter i innerstaden. Även i Nice finner vi denna typ av byggnad, främst på boulevard Jean Médecin, liksom i området Les Musiciens. Det finns även några stycken i Cannes. Förutom den arkitektoniska aspekten speglade Haussmannbyggnaderna också tidsandan, eftersom de inhyste familjer från olika sociala klasser i samma byggnad. Vad är då så speciellt med dessa Haussmannbyggnader, som alla liknar varandra och som uppfördes efter ganska strikta regler?

- Bottenvåningen var reserverad för butiker. Strax ovanför butikerna låg mezzaninen (andra våningen) utan balkong, som fungerade som boende för ägarna till butikerna på bottenvåningen.

- Tredje våningen, "den nobla våningen", med högt i tak (upp till 3,20 meter mot 2,60 meter på första våningen), de största rummen och lägenheterna samt balkonger längs fasaden, var reserverad för borgarklassen. Den nobla våningen var bäst placerad, med ett visst skydd från bullret från gatan (lite annorlunda buller än det vi är vana vid, i en tid då bilen ännu inte hade vunnit mark) och utan alltför många trappor att ta sig uppför (hissen hörde heller inte till vanligheterna). Än idag är det mycket vanligt att se relativt nya byggnader, där balkonger och terrasser börjar från och med tredje planet.

- Fjärde, femte (och ibland sjätte) våningarna var enklare, med lägre i tak, för "medelklasserna". Femte våningen har dock ofta en balkong längs fasaden för att skapa harmoni med den på tredje våningen.

- Den översta våningen, under takfoten, var reserverad för tjänstefolket på andra våningen. Dessa "jungfrukammare", franska ”chambres de bonnes”, är nu mycket eftertraktade bland studenter eller bland personer som söker en liten semesterlägenhet i storstaden. 

 

foto @vorbild architecture (Haussmannbyggnad i Niceanska färger, rue de l'hôtel des Postes)

empty picture

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.